FeaturedKIBRIS

Tacan Reynar’dan “Olağanüstü Durumlar” konusunda açıklama

Hukukçu Tacan Reynar Olağanüstü Hal ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“ODUR Hakkında: (OHAL Değil)

Olağanüstü Hal Anayasa’nın Dördüncü Bölümü’nde “Olağanüstü Durumlar” başlığı altında düzenleniyor.
Anayasa’nın 124.maddesi gereğince salgın hastalık durumunda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu yurdun bütününde veya bir kısmında en fazla 3 ayla sınırlı olacak şekilde Olağanüstü Durum ilanında bulunabilir.
Bu karar Resmi Gazete’de yayınlanır.
Cumhuriyet Meclisi’nin onayına sunulur. Meclis salt çoğunluk ile bu ilanı düzeltebilir veya kaldırabilir.
Bu ilanda yapılması gerekli en önemli husus Anayasa’nın hangi maddelerinin ilanda gösterilecek sürede yürürlüğünün durdurulacağının belrtilmesinin gerekli olduğudur.
Buna göre bu ilanda yürürlüğü durdurulabilecek (süre içinde uygulanmayacak/kısıtlanacak) özgürlükler şunlardır:
Anayasa m.16- Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
M.20- Konut Dokunulmazlığı
M.21- Haberleşme Özgürlüğü
M.22- Gezi ve Yerleşim Özgürlüğü
M.24- Düşünce,Söz ve Anlatım Özgürlüğü
M.32- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
M.33- Dernek Kurma Hakkı
M.41 (5/4)Kamulaştırma ve El Koyma (tazminat ödenmeden taşınır-taşınmaza el koyma)
M.42- Vakıf Mallarıyla İlgili Kamulaştırma-El Koyma
M.48- Çalışma Özgürlüğü
M.49/3- Çalışma Hakkı ve Ödevi (Zorla çalıştırma yasağı)
M.53- Sendika Kurma Hakkı
M.54- Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı

Sokağa çıkma yasağı ilanı için ODUR ilanına gerek yoktur. Çünkü Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu hakkı Bakanlar Kurulu’na vermektedir.
Yine Gezi ve Yerleşim Özgürlüğü’nü düzenleyen Anayasa’nın 22.maddesi de buna izin vermektedr. Ancak sözkonusu Yasa ülkeye giriş çıkış yasağını düzenlemiyor.
Sonuç itibariyle, yurtdışı giriş çıkış için vatandaşların engellenmesi isteniyorsa ODUR gereklidir ancak sokağa çıkma yasağı için ODUR gerekli değildir.

ODUR süresi içinde yine Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu, Yasa Gücünde Kararname de çıkarabilir. Bu YGK’lar meclisin salt çoğunluğu tarafından reddedilmedikçe yürürlükte kalır.

ODUR’un “askeri sıkıyönetim” ile herhangi bir alakası yoktur.

Tartışırken bilgilenelim, öyle tartışalım.”

Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı