FeaturedKIBRISVOİ Özel Haber

‘Siyasi güçler halkı iki bölgeli-iki toplumlu federasyonu istememeleri doğrultusunda manipüle ediyor’

AKEL Milletvekili ve Basın Sözcüsü Stefanos Stefanou, Voice of the Island'a konuştu...

Demetris Sideropoulos

Kıbrıslı Rumlar İki Bölgeli iki toplumlu federasyon hakkında ya az ya da hiç bir şey bilmiyorlar. Çünkü federalin, iki bölge-iki toplum, politik eşitlik ve etkili katılımın ne demek olduğu konusunda bilgilendirilmediler. Bunun aksine bazı siyasi güçlerin gönderdiği olumsuz mesajlarla halkı bombalamayı tercih ediyorlar. Böylece iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu istememeleri veya korkmalarını sağlıyorlar. Kıbrıs’taki her iki tarafın çoğu, iki bölgeli iki toplumlu federasyonun temel haklarının güvence altına alınacağından ve adanın herhangi bir yerinde, kökenleri, dilleri veya dinlerine dayanarak herhangi bir ayrım yapmadan çalışabileceklerinden habersizdir. Ayrıca, devlet gelir paylaşımı için hâlihazırda yakınsama olduğundan, bir iki bölgeli iki toplumlu federasyonun çözümünün onlara gazın kullanılmasından elde edilen gelir de dâhil olmak üzere ekonomik, sosyal ve diğer faydaları sunacağını halen fark etmemişlerdir. Ayrıca, İki Bölgeli iki toplumlu Federasyon’un adanın tüm toplulukları arasında barışçıl, dostane ve kardeşçe ilişkilerin oluşumuna yol açacağına, her iki taraftan da partilerin, sendikaların ve kuruluşların işbirliği olacağını ve tabii ki tüm Kıbrıs halkının Yunanistan ve Türkiye ile ilişkilerinin restore edileceği anlatılmamıştır. AKEL Milletvekili ve Basın Sözcüsü Stefanos Stefanou, iki bölgeli iki toplumlu federasyonun ülke için yakınsama, sinerji ve nihai olarak ortak sorumluluk ve yönetim ortamı yaratacağına inanıyor. Çok seçeneklerin olmadığını vurguluyor. Ya iki bölgeli iki toplumlu federasyon ve adanın birleşmesi ya da hangi biçimde olursa olsun bir bölünmüşlük. Birçok Kıbrıslı Rum’un iki bölgeli iki toplumlu federasyona karşı olan cehalet ve korku çerçevesinin sorumlusunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümetinin ve partilerinin olduğuna inanan Stefanu, bunun sebebinin çözüm kültürünü ve birlikte yaşamanın ne olduğunu pekiştirmek için çalışmayı reddettiler. Stefanu: “Bilinçli olan vatandaş mantık ile karar verir. Duygular ve daha kötüsü korkular ile karar vermez” dedi. Zaten zaman ilerledikçe, bize bugün problem ve zor görünenler zaman içerisinde çözülecektirler yeter ki çözüm devlete ilericilik ve işlevcilik versin.

Kıbrıs halkı, her iki tarafta Kıbrıs’ta çözümden sonra hayatın nasıl olacağını biliyor mu?

Kıbrıslılar iki bölgeli, iki toplumlu Federasyon hakkında çok bir şey bilmiyorlar, en azından benim bildiğim kadarıyla Kıbrıslı Rumlar bilmiyor. Bunun sebebi de hiçbir zaman federasyon, iki bölümlü-iki toplumun, politik eşitliğin ve etkili katılımın ne olduğu hakkında bilgilendirilmemeleridir. Halkı bu konular hakkında bilgilendirmeye çalışan hükümet Hristofias hükümetiydi. Pazar gazeteleri ile toplu olarak yayınlanan bilgilendirici bir broşür yayınlardı. Aynı zamanda Yunanca, Türkçe ve İngilizce olarak bir broşür yayınlamış ve partileri bilgilendirmek için taraflara sunmuş, ancak sadece Akel ve Halk Örgütleri yanıt vermişti. Geçim ve birlikte yaşama kültürü hakkında bilgi verme hedefini belirleyen tek hükümet Hristofyas hükümeti idi. Bilgilendirilmiş vatandaş daha da kötüsü olan korkudan ve duygudan ziyade mantıklı şekilde karar verir. Bilinçli olarak iki bölgeli iki toplumlu federasyonu reddeden partiler var. Bunu korku ve cehalet içinde halka manipüle etmeye çalışıyorlar ki halk iki bölgeli iki toplumlu federasyondan korksun veya bunu çözüm olarak istemesin.

Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs halkını bilgilendirmesi gerekiyor ama maalesef bunu yapmıyor. Tekrarlıyorum ki, bilgilendirilmeyen bir toplum çok kolay manipüle ve yönlendirilir genellikle içgüdüsel veya korkudan dolayı.

Bir iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünün kabul edilmesi takdirinde anayasanın bir devletin olacağına ve bunun uluslararası hukuktan ve Avrupa vatandaşı statüsünden kaynaklanan tam bireysel haklar ile barışın, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği bir devletin anayasası olacağına katılıyor musunuz?

Hristofias-Talat yakınsaması vardır ki; orada devlete çözümden sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve yapısının dönüşümü ile temel özgürlüklerin engellenmemiş uygulamasından bahsediyor. Özellikle 2008-2010 döneminde, insan hakları ve temel özgürlüklerin uygulanması, üstesinden gelmek için özel düzenlemeler ve birçok sorunla ilgili olarak çok önemli yakınsamalar sağlanmıştır, garantili çoğunluklar gibi. Dahası, olası bir başkanlık durumunda çapraz ve ağırlıklı olan oyların yakınsaması, bu da demektir ki eğer bir Kıbrıslı Rum başkan olarak seçilmek istiyorsa kesinlikle kendisine yüzde yirmi katılımı olan ortak Kıbrıslı Türk toplumundan birini bulması gerekiyor. Bu yüzdelik seçimlerin kazanılabilmesi için kesinlikle önemlidir. Kıbrıs Rum toplumuna rezonansı olan bir Kıbrıslı Türk bulması gerekiyor ve aynı zamanda da kendisi de Kıbrıs Türk toplumuna yönelerek yapacağı eylemlerle o toplumu kazanmalıdır. Aynı şey Kıbrıslı Türk için de gereklidir ki başbakan seçilebilmesi için. Kıbrıs Rum toplumunda oylarını yüzde yirmi oranında ağırlayacak bir dinleyici kitlesi olmalı. Bu oran Kıbrıs Türk toplumu için yine önemlidir ve bu nedenle Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Rum toplumunda bir ortak aramalıdır. Böylece, ülke için yakınsama, uzlaşma ve nihayetinde paylaşılan sorumluluk ve yönelimin ikliminin nesnel olarak yaratılacağını görüyoruz. 1960 anayasasında bunlar ayrıdır.

Kıbrıs halkını bir iki bölümlü iki toplumlu federal çözümünün haklarından ve faydalarından haberdar etmede hem hükümetlerin hem de partilerin büyük bir ihmalin var olduğuna katılıyor musunuz?

Halkı haberdar etmek konusunda büyük bir problem var. Yıllar içinde bu işi yapan tek parti AKEL’dir, bu yüzden Kıbrıs sorununun özel çözümü için en yüksek kabul edilebilirliğe sahiptir. Yakınlaşmanın mantığı ve Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkilerin geliştirilmesi ile kabul edilebilirlik, mevcut en yüksek oran Akel’de ve bunun sebebi ideoloji, tarih ve politikadır. Yakınlaşmanın mantığı ve Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkilerin geliştirilmesi ile kabul edilebilirlik, mevcut en yüksek oran Akel’de ve bunun sebebi ideoloji, tarih ve politikadır.

Bir İki bölümlü iki toplumlu federal çözüm kurmak için çoğu konuda anlaşma olduğu doğru mu?

Müzakerelerin 2008 yılında yapılmasından bu yana uzun bir yol kat edildi. Bu mesafe yakınsama anlaşmalarıyla ve hemen hemen yakınsama ile kat edildi. Müzakerelerde iki taraf arasında eşi görülmemiş yakınsamalar var ve bu nedenle Genel Sekreter bu yakınlaşmaları korumak istiyor. Böylece iki taraf, bekleyen büyük sorunları tartışmaya odaklanacaktır. Genel Sekreter, bunları altı konuda yineledi: Dördü Kıbrıs meselesinin iç boyutu ve ikisi uluslararası boyut için. Bu yüzden müzakereleri kesintiye uğratılan noktadan devam ettirmek, yakınlaşmaları korumak ve Crans Montana’da takip edilen aynı prosedürle kendi çerçevesi üzerinde görüşmek istedi.

Voice of the Island 2018

Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı