FeaturedKIBRIS

“Sağlık çalışanlarına karşı yapılan söylemler kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ortak açıklama yaparak, sağlık çalışanlarına karşı ırkçı-politik söylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Covid-19 ile ilgili yaşanan son gelişmelerle eksikliklere bir kez daha dikkat çekildi.

İki örgütün ortak açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Aylardır bıkmadan usanmadan uyardığımız, anlatmaya çalıştığımız halde yeterli hazırlık ve organizasyon yapılmadan gerçekleştirilen açılımla artan vakalar karşısında, yaşanan sorunları aşamayan bir yönetim olduğu ortadadır.

Örgütlerimiz ilk vakanın görülmesinden aylar önce tehlikeyi görüp uyardığı gibi, ikinci dalga konusunda da zamanında uyarmış ve yapılması gerekenleri söylemiştir. Süreç boyunca aralıksız olarak halkın sağlığının korunması, sağlık sisteminde ve ülkemizde gerekli hazırlıkların yapılması ve eksikliklerin giderilmesi için büyük bir sorumluluk ve özveri ile çalışan hekimler, günümüzde,  idarenin bu kadar ciddi bir salgınla mücadelede bile ciddiyetten uzak, popülist yaklaşımları sonucu tamamlamadığı hazırlıklar ve organizasyondaki sıkıntılarla boğuşmak zorunda bırakılmıştır.

Hekimlerin görevi halkımızın sağlığını korumak ve hastalarımızı en güncel bilimsel rehberler doğrultusunda, en iyi şekilde tedavi etmektir. COVID-19 pozitif hastalarımızın, şüpheli ve temaslıların ve COVID-19 dışı hastaların tetkik, tedavi ve takiplerinin en iyi şekilde yapılacağı şartları sağlamak ise idarenin görevidir ve yetkisindedir.

COVID-19 vaka sayımızın artması sürpriz değildir, aylar öncesinden uyardığımız, beklenen bir durumdur. Bunun olmaması için yaptığımız tüm uyarılara kulak verilmeyerek gerçekleştirilen açılımla, halkın sağlığının riske atıldığı bu günlere gelmiş bulunuyoruz. Dünyanın en gelişmiş sağlık sistemlerine sahip ülkelerinde bile, hastane kapasitelerinin aşılması, hastalığa bağlı can kayıplarında ve kalıcı hasarlarda artışa neden olmuşken, ülkemizde de gerekliliği herkes tarafından kabul edilen pandemi hastanesi yapılmadan, sağlık personeli artırılıp, gerekli organizasyon ve eğitim sağlanmadan, ihtiyaca uygun cihaz, ilaç ve malzeme stoğu sağlanmadan yaşanan açılımla oluşan vaka artışını durduracak etkin önlemlerin ve düzenlemenin zamanında hayata geçirilmesine olanak verilmemiştir. Halka içinde bulunduğumuz riskli durumla ilgili gerçekçi bilgiler aktarılıp, bireysel ve toplumsal tedbirlere uyumun artırılması sağlanacağına, sürekli olarak tekrarlanan “her şey kontrol altında, endişe edecek bir şey yok” tarzı söylemler ise rehavet halinin uzamasına neden olmuştur.

Toplam vaka sayımız hastane kapasitemizi aşmıştır. Hastalarımızı aktardığımız karantina otel ve yurtlarında etkin hekim/hemşire takibi yapılamamaktadır. İdare sağlık çalışanlarına sürekli olarak artan şekilde sorumluluk yüklemekle birlikte, ayni oranda yetki paylaşmamaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları aşılamayan sorunlarla, organizasyonsuzlukla boğuşmaktan ve yatak kısıtlılığı nedeni ile hızlı hasta sirkülasyonundan yorgun ve moralsizdir.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi  pandemi süreci politik çıkarlara alet edilmeye, idarenin eksiklikleri sağlık çalışanlarına mal edilmeye ve çatışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Sorumluluğu, ülkemizdeki şartları her bir insanımız için iyileştirmek olanların beğenmedikleri şartlardan çalışanları sorumlu tutarak aylardan beridir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına karşı ırkçı/politik girişimleri kabul edilemez. Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk hekimleri bu ülkedeki her bireyin doğuştan gelen sağlık hakkını din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal statü farkı gözetmeksizin eşit olarak savunmaya devam edecektir.

Tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, ekonomileri çökerten COVID Pandemisiyle, toplumsal mücadele, dayanışma ve işbirliği şarttır. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın eksik sağlık alt yapısını, sağlık personelini ve organizasyonu gidermek için acilen harekete geçmesi elzemdir. Hekimler üzerlerine düşen görev ve sorumluluğun bilincindedir ve sahadadır. Yöneticiler, derhal sağlık çalışanları ve örgütleri ile işbirliği içinde, bu ülkede yaşayan her bireyin hak ettiği çağdaş ve yeterli sağlık hizmetine ulaşması ve sağlığının korunması için gerekli şartları sağlamalıdır.”

Voice of the Island/KTTB

Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı