Ebru ÇorbacıYazarlar

İtfaiye mensupları psikolojik destek almalıdır

İtfaiye mensuplarınınpsikolojik desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. İtfaiye mensupları görev ve sorumlulukları nedeni ile kendilerinihem fiziksel hem de ruhsal açıdan zorlayan bir mesleğe sahiptirler. Bu yüzden itfaiyecilerin fiziksel sağlığı kadar ruh sağlıkları da önemsenmelidir. Dünya sağlık örgütüne göre; sağlık sadece bireyin hasta olamaması demek değildir. Sağlık; bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönde tam bir iyilik halinde bulunması olarak açıklanmaktadır.  Bu noktada itfaiye mensuplarının tam anlamı ile sağlıklı olmaları önemseniyorsa psikolojik destek almaları gerektiği yetkililer tarafından göz ardı edilmemelidir. 

 İş Yaşamında Psikolojik Desteğin Önemi

Çalışan kişi açısından iş, en önemli yaşam aktivitelerinden birisidir. Çalışan kişi gününün yaklaşık olarak üçte birini işle geçirmektedir. İşte geçirilen zaman her meslek grubu için önemlidir.

Bu durum ülkemizdeki itfaiye mensupları için daha da farklı bir boyuttadır. İtfaiye mensuplarınınvardiyalı çalışmaları, koşulların ağır olması itfaiyecilik mesleğini diğer meslek gruplarından ayırmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalara göre vardiyalı çalışanlar, uyku problemleri, bellek, yoğunlaşma, tükenmişlik sendromu, iş doyumunda azalma, sosyal yaşama uyum, ruhsal ve fiziksel sorunlarla daha fazla karşılaşmaktadırlar. Geçirilen sürenin uzunluğundan dolayı çalışan kişilerde birtakım fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlar doğmaktadır.Bunun yanında ülkemizde itfaiyecilerin, vatandaşın can ve mal güvenliği için, kendi hayatlarını bir şekilde tehlikeye atmaları veya hayatlarınıortaya koymaları mesleğin çalışanların üzerindeki yükü az da olsa bize anlatmaktadır. Can ve mal güvenliği için itfaiye mensuplarının çabalaması ve mesleklerinin gerekliliklerini yerine getirirken karşılaştıkları kötü koşullar (ağır yaralanmalar, kaza, ölüm vb. durumlarla karşılaşmaları)yapılan işin psikolojik açıdan kişide yarattığı sorumluluk boyutunu etkilemektedir. Tüm bunların yanında itfaiyecilerin meslek gereği yaşadıkları ve gördükleri olumsuzluklar, kendilerini ve aileleri de olumsuz yönde etkilenmektedirler. Bu noktada itfaiye mensuplarına verilecek psikolojik destek gerekliliği kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

İtfaiye Mensupları

İtfaiye mensupları özellikle, tehlike geçiren insanların psikolojik travmalarına karşı, hem kendilerine hem de ailelerine yansıyan stres sebebiyle bilgilendirilmeleri ve bu gibi konularda özel psikolojik destek almaları gerekmektedir.

Özellikle;İş stresi, daha keyifli çalışma yolları, problem çözme becerileri, iş hayatının kalitesinin arttırılması, etkili ekip çalışması, bireysel özelliklerin farkındalığı, yoğun iş yükü ile baş etme, etkili iletişim ve algılama gibi konularda destek almalarıişlerinden dolayı üzerlerinde oluşan yükle daha kolay başa çıkmalarını sağlayacaktır.

İtfaiye mensuplarının kaza, beden bütünlüğü bozulmuş, ağır yaralı bireylerle karşılaşma gibi insan psikolojisinin olumsuz yönde etkileyecek durumlarla maruz kalması mesleğin bir parçasıdır. Bu noktada itfaiye mensuplarına özellikle bu durumla baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konularda düzenli psiko-eğitimler, seminerler verilmelidir.

Özellikle itfaiyecilerin işleri ile ilgili daha verimli, sağlıklı ve güvenli çalışmaları için psikolojik ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir.

Farklı Ülkelerin İtfaiyeMensuplarınaYönelik Düzenli Olarak Düzenledikleri Psikolojik Eğitim Başlıkları

Dünya’da ve Türkiye’de itfaiye mensuplarına, psikolojik ilk yardım, sağlıklı öfke yönetimi, stresle başa çıkma yolları, aile yaşam becerileri, bireysel stres yönetimi, sağlıklı öfke yönetimi, bireysel stres yönetimi, ideal iletişim, işyerinde motivasyon, bireysel kaygı yönetimi, rollerin bireysel sorumlulukları, enerji yönetimi gibi ana başlıklar altında belirli aralıklarda eğitimler düzenlenmektedir. Yapılan psikolojik eğitim ve seminerler sonrasında itfaiye mensuplarından uygulamaların kendilerineyararlı olduğu hakkında geri dönütler alınmıştır.

 

Uzm.Klinik-Adli Psk. Ebru ÇORBACI

Etiketler

Benzer Haberler

Başka Haberler

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı