ΥΓΕΙΑ

Αποσύρονται δύο συσκευές εξόντωσης εντόμων

Επικίνδυνες για πρόκληση ηλεκτροπληξίας

Δύο συσκευές εξόντωσης εντόμων αποσύρονται από την αγορά μετά που κρίθηκαν επικίνδυνες για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας στους καταναλωτές αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών το οποίο δίδει λεπτομέρειες ως επίσης και φωτογραφίες των δύο προϊόντων.

Η 1η συσκευή εξόντωσης εντόμων φέρει την ονομασία “Tooland – TV 76605” (Αρ. ΕΑΗ-2018-69 / 06-2019) και σύμφωνα με την ανακοίνωση, “δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη”.

Επιπρόσθετα, “δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE και ως εκ τούτου, ο διανομέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά”.

Διανομέας: A & G SUN TOWER PLAZA LTD.

Η 2η συσκευή εξόντωσης εντόμων φέρει την ονομασία “KILL PEST – IK281-2X15W£” (Αρ. ΕΑΗ-2018-72 / 06-2019) και όπως αναφέρει η ανακοίνωση και σε αυτή την περίπτωση το προϊόν “δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη”.

Επίσης, “δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE και ο διανομέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά”.

Διανομέας: NSO GEAR LTD.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close