ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΕ

Τη νέα στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης στον προϋπολογισμό, ενέκρινε η Κομισιόν

Τη νέα στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει περαιτέρω την ανίχνευση, την επιβολή κυρώσεων και την πρόληψη της απάτης και θα στηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μείωση της απάτη στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν.

Η νέα στρατηγική προωθεί τη συνοχή και τον καλύτερο συντονισμό στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Κομισιόν και ανοίγει το δρόμο για περισσότερα μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά τα επόμενα έτη. Το όραμα της νέας στρατηγικής είναι να ενισχυθεί η εταιρική εποπτεία της Κομισιόν όσον αφορά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την απάτη και να ενισχυθεί το ήδη υπάρχον σύστημα καταπολέμησης της απάτης.

Βασιζόμενη σε δράσεις που έχουν αναληφθεί από το 2011, η νέα στρατηγική επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η Κομισιόν αξιοποιεί πλήρως τα διαθέσιμα δεδομένα για την πρόληψη και τον εντοπισμό των περιπτώσεων απάτης. Επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας και της πληρότητας των σχετικών πληροφοριών, στην ένωση διαφορετικών πηγών δεδομένων και στη δημιουργία ευφυέστερων εργαλείων για την κατάρτιση επιχειρησιακών συμπερασμάτων.

Η στρατηγική παρέχει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έναν πολύ ισχυρότερο συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο. Η OLAF θα διενεργήσει υποχρεωτικές αναθεωρήσεις των στρατηγικών καταπολέμησης της απάτης σε όλες τις Διευθύνσεις της Επιτροπής και θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Θα συνεργαστεί με όλες τις υπηρεσίες, και ιδίως με τους επικεφαλής των κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής (Γενική Γραμματεία, Νομική Υπηρεσία, ΓΔ Ανθρώπινου Δυναμικού και ΓΔ Προϋπολογισμού). Αυτό θα ενισχύσει τη συνολική διακυβέρνηση της Επιτροπής για το σύστημα καταπολέμησης της απάτης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα ενισχύσει την παρακολούθηση των συστάσεων της OLAF, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη εφαρμογή.

Ο Günther H. Oettinger, Επίτροπος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε σχετικά ότι “η Κομισιόν έχει μηδενική ανοχή στην απάτη” και πως “πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην πρόληψη, την ανίχνευση και τη διακοπή της απάτης – να παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά από τους απατεώνες”.

ΚΥΠΕ

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close