FeaturedKIBRISVOİ Özel Haber

Çok toplumlu, iki dilli – Kıbrıs Havaları Derneği

Fotini TONTİKİDOU – Diana AZA

Selçuk Garanti, müzik öğretmeni olarak mezun olduktan sonra, üç yıllık müzik öğretmenliği sonrasında Kültür Dairesinin çeşitli kadrolarında görev yaptıktan sonra 2018 yılında emekli oldu. Öğretmenlik ve memurluk süreçlerinde aynı zamanda 15 yıl profesyonel müzisyen olarak da çalıştı. 2002’de oluşan Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Müziği Topluluğunun kurucu şefliğini üç yıl sürdürür ve 2005’te, altı arkadaşıyla birlikte, önceleri Kıbrıs Havaları Topluluğunu ve ardına aynı amaçlarla Kıbrıs Havaları Derneğini kurarlar.

“Çok toplumlu iki dilli bir koroyuz.”

“Şu anda koro Maronit, Ermeni, Latin, Rum, Türk ve İrlanda’lı gönüllülerden oluşmaktadır. Çok toplumlu iki dilli bir koro. Repertuvarları sadece Kıbrıs Havallarından oluşmaktadır. Amaçları genelde Kıbrıs Kültürüne özelde ise Kıbrıs Havalarına katkıda bulunarak Kıbrıs barışına hizmet etmektir.

‘’Çeşitli yaşlardan insanlar katılıyor’’

‘’Bu günlerde koro sayısı 55 kişiden oluşmaktadır. Koro çalışmalarına çeşitli yaşlardan insanlar katılıyor. Gençlerden emeklilere kadar.’’ Dernek başkanı ve koro şefi Selçuk Garanti, Derneğin kuruluş sürecinden günümüze, çalışmalarına, yayınlarına ve konserlerine insanlarımız tarafından gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirtiyor. İlgi gösteren, kendi kültür müziğine sahip çıkan herkese teşekkürlerini iletmekten de geri kalmıyor.

‘’Derneğin 5 kişilik bir yönetim kurulu var’’

‘’Derneğin faaliyetleri ve kararları 5 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönlendirilmektedir. Yönetim Kurulunda yer alamayan gönüllülerin de fikirleri alınmakta, arzu edenler yönetim kurulu toplantılarına da katılabilmekte ve katkı koyabilmektedirler.’’

‘’Repertuvar oluşumu”

“Havaların seçimlerinde gönüllüler arasında yardımlaşma olmakla birlikte son kararı koro şefi vermektedir. Havaların Türkçe’den Rumca’ya ve/veya Rumca’dan Türkçe’ye çevirilerinde aynı anlamlı olmalarına hassas davranılmaktadır. Çevirilerin müziğe uyarlanması sürecinde prozodi hatalarına, hece sayılarına, kafiyelerine, telâfuza olabildiğince efor sarfedilmektedir. Orkestra düzenlemeleri de tamamlandıktan sonra iki dilli havalar koro ve orkestrayla çalışılmaya başlanır. Her yeni öğrenilen hava koroyla birkaç kez çalışıldıktan sonra arzu edilen bir kıvama gelmeye başlar. Beğenilecek bir kıvama gelen hava koronun repertuvarında yer almaya hak kazanmış olur.”

‘’Dernek Binası”

“Kıbrıs Havaları Derneğinin kendine ait bir binası yoktur. Yönetimi kendilerinde olabilecek, ara bölgede iki dilli çalışmalarını yapabilecekleri uygun bir binaya ihtiyaçları var. Bu konuda kendilerini yetkili kabul edenlerden yardım istenilmektedir. Böylece, her toplum için ulaşım, bir araya gelip prova yapmak daha kolay olacak.”

‘’Kıbrıs Milli Kütüphanesinde kayıtlı dört CD ve yedi de kitap olmak üzere onbir yayınları var.’’

“Kıbrıs Havaları Derneğinin dört CD’si, CD’lere bağımlı dört kitap, iki sempozyum bildirisi ve bir de bibliyografya olmak üzere 11 yayınları var. Kitapların tümü Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dillidirler. Bununla birlikte şu anda beşinci CD ve kitaplarını yayıma hazırlamaktadırlar. Beşinci CD Türkçe-Rumca, ilgili kitabı Türkçe, Rumca ve İngilizce olacak şekilde üç dilde yayım hayatına hazırlanmaktadır. Sponsor bulur bulmaz bu çalışma da insanlığın hizmetine sunulacaktır. Sponsor bulunamadığı takdirde Dernek olanakları zorlanarak hayata geçirilmeye çalışılacağı belirtilmektedir. Kuzeydeki Kültür Dairesinden yayınlara az da olsa katkı alındığını belirten Selçuk Garanti, bu yazının bir başvuru olarak kabul edilmesini ve Güneydeki Kültür Dairesinden de katkı beklediklerini vurgular. Herhangi bir özel ve/veya tüzel kişi katkı yapmak istiyorsa kendilerine ulaşmakta çekinceleri olmamasını belirtilir.”

Derneğin amacı nedir?

‘’Derneğin birinci amacı, Kıbrıs Havalarının hangi dilde olursa olsun gün ışığına çıkarılmasıdır. Bu diller Türkçe, Rumca, Arapça, Ermenice veya herhangi başka bir dil olabilir… Gün ışığına çıkarılan havaları ilk önce Kıbrıslılara sevdirmeye çalışmak ardına tüm dünyaya tanıtmak. Kıbrıs Havaları sevdirilip tanıtılırken aslında Kıbrıs barışına da katkıda bulunulmuş olunacaktır.’’

Selçuk Garanti’ye son sorumuz… Koroyu 10 sene sonra nerede görüyorsunuz?

“aha oraşda!”

‘’Umuyorum ki ara bölgede bir okulumuz olacak. Bu okulda çeşitli yaş gruplarından insanlar gönüllü olarak katılıp, Kıbrıs Havaları öğrenilecek, çalınıp söylenecek. Küçük yaşlardan Kıbrıs Havalarıyla çalışma yapan çocuklar, büyüdükçe Kıbrıs’a barışın gelmesini sağlayacaklar. Çocuklar, gençler, yetişkinler, emekliler olmak üzere her grubun sınıfı ve öğretmenleri olacak.

Daha n’olsun,

‘’Sevgiyinan Gıbrıs Havaları Dadıynan Galıñ’’

Voice Of The Island

Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı