FeaturedKIBRISVOİ Özel Haber

‘Bu ülke en büyük zararları sorumsuz ve kötü idare dönemlerinde gördü’

Tünay MERTEKCİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili ve CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin yaptıklarından, kadın hareketinden ve son yaşanan gelişmelerden bahsetti. Gazetemizin sorularını yanıtlayan Usar, CTP’nin her zaman topluma karşı dürüst olduğuna dikkat çekti. CTP’de mücadele eden insanların geçmiş dönemlerde çok ağır bedeller ödediğine ifade eden Usar, kendilerinin de bunun bilinciyle bu mirası devam ettireceklerini ve toplumun önünü açmak için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Ülkemizdeki kadın hareketlerinin öncülüğünü yaptıklarını dile getiren Usar, hükümetin bozulmasıyla ilgili de konuştu. Usar, ekonomik sıkıntıların olduğu, istikrara ihtiyaç duyulan bir dönemde, hükümetin düşmesinin bir bedeli olacağına vurgu yaptı. Ülkemizin en büyük zararları sorumsuz ve kötü idare dönemlerinde gördüğünü vurgulayan Usar, “CTP olarak yürümeye devam edeceğiz. Yürüdükçe çoğalacağız çoğaldıkça da başaracağız” diyerek sözlerine son verdi.

Usar: CTP’de mücadele eden insanlar, çok ağır bedeller ödedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili ve CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin 1970 yılında kurulduğunu ve kurulduğu günden itibaren de bu ülkede gerçek anlamda demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet mücadelesi verdiğini belirtti. CTP’nin kurulduğu günden itibaren çok zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Usar, “Bu mücadeleyi sürdüren insanlar, çok büyük baskılar altında kaldı” dedi. CTP’de mücadele eden insanların geçmişte çok ağır bedel ödediğini dile getiren Usar, CTP’lilerin, hiçbir zaman, kendilerini ve çıkarlarını düşünen bencil insanlar olmadığını vurguladı. CTP’lilerin, toplumun çıkarlarını ve toplumun refahını, geleceğini kurgulamak için mücadele ettiğinin altını çizen Usar, bu mücadelenin büyük bir onurla sürdürüldüğünü söyledi.

“Bu toplumun önünü nasıl açabiliriz? Onun derdindeyiz…”

“Ben hiç düşünmek bile istemiyorum; CTP olmasaydı bu toplumun başına neler gelebileceğini, bir an bile düşünmek istemiyorum” şeklinde konuşan Usar, ülkemizde bugün CTP olmasaydı, yeterli olmadığı halde, demokrasinin, eşitliğin ve adaletin olmayacağını kaydetti. “CTP olmasaydı, barış mücadelesinde bu kadar yol kat etmemiş olacaktı bu toplum” diyen Usar, toplumun gerçekten büyük bir yıkımın içinde olacağını dile getirdi. CTP ve CTP’lilerin bu emeğinin, bu mücadelesinin, bu fedakarlığının olmaması durumunda tüm bunların eksik kalacağını belirten Usar, “CTP’liler bu mücadeleyi verirken işlerinden oldular, çok ağır ekonomik, siyasi baskılar altında kaldılar, hapse girdiler. Ülkeyi terk etmek durumunda kalanlar da oldu” dedi. “Dolayısıyla biz onların verdiği mücadelenin mirasını da alarak bundan sonra, bu toplumun önünü nasıl açabiliriz? Onun derdindeyiz” diye konuşan Usar, CTP’li kadınların, ülkemizde, daha önce sivil toplum örgütlerinden başlamak üzere, kadın hareketini başlatan kişiler olduğuna dikkat çekti.

“Bu mücadeleyi ilk verenlerin başında CTP’li kadınlar gelir”

“Eğer CTP’li kadınlar olmasaydı, 8 Mart’ın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlamları bile belki de anlaşılamayacaktı bu ülkede. CTP’li kadınlar kadın hareketinde öncü olmuşlardır” diyen Usar, kadın örgütlerinin, partinin önemli bir organı olduğunu kaydetti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin CTP tarafından benimsenmiş bir ideoloji olduğunu ifade eden Usar, “Nedir toplumsal cinsiyet eşitliği? Her iki cinsin de eşit fırsatlara sahip olduğu, tam bir eşitlik içerisinde, hem siyasette hem çalışma alanında hem sosyal yaşamda, hem kamusal alanda hem yönetimde, yerini aldığı bir düşünce biçimidir. CTP bunu benimsemiş bir partidir” dedi. Cinsiyet kotasının da öncülüğünü yapanın CTP olduğuna dikkat çeken Usar, “Hem kendi parti tüzüğümüzde bu konuda çok büyük bir aşama kaydettik hem de toplumsal olarak tartışılmasına zemin hazırlayıp, benimsenip siyasi partiler yasasında da cinsiyet kotasının olmasına katkı sağladık” dedi. Cinsiyet kotasının aslında her iki cinse de siyaset alanında eşit bir temsiliyet olması için yapılmış bir strateji olduğuna vurgu yapan Usar, bir algının olduğunu ve bu algıyı da değiştirmenin kolay olmadığını ama kendilerinin bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğini belirtti. Söz konusu algının, siyasetinsadece erkeklere özgü bir alanmış gibi düşünüldüğünü söyleyen Usar, kendilerinin bunu külliyen reddettiklerini belirtti. Bu algının hem erkekler hem de kadınlar tarafından reddedilmesi için çaba harcadıklarını kaydeden Usar, “Bugün kadınların siyaset alanında eşit fırsatları yoktur. Öncelikle bu algının da değişmesi gerekiyor” dedi.

“Kadınların ne seçme ne de seçilme hakkı vardı…”

Dünyadaki siyasi gelişmelere bakıldığı zaman, 100 yıl önceye kadar, kadınların ne seçme ne de seçilme hakkının bulunmadığını kaydeden Usar, “Kadınlar çok büyük mücadelelerden geçerek seçme ve seçilme hakkını elde ettiler” dedi. Aynı zamanda eşit işe eşit ücretin de bulunmadığı zamanların çok uzak olmadığınıkaydeden Usar, kadın ve erkeklerin aynı işi yaptığını, erkeklerin daha fazla ödenip kadınların daha az ödendiğini vurguladı. “Tüm bunlar için kadınlar öldü, kadınlar yandı, kadınlar ailelerinden oldu” diyen Usar, bütün dünya genelinde çok büyük bir mücadele verildiğini söyledi. Hiçbir şeyin kendiliğinden ve kolay olmadığının altını çizen Usar, “Bu süreçlerde kadınlar büyük bir mücadele vererek seçme ve seçilme hakkına ulaştılar. 1.ve 2. Dünya Savaşları önemli dönüm noktaları oldu. Bir yıkım yaşandı bütün dünyada” dedi. O dönemlerde kadınların, üretimden uzakta olduğunu ve hiçbir şekilde ekonominin içerisinde olamadıklarını belirten Usar, söz konusu dönemde dünya nüfusunun yarısı olan kadınların ekonomiye bir katkı sağlamadığını, çalışmadığını, bunun da bu şekilde sürdürülemediğini ifade etti.

“Kadınlar sadece beyaz yakalı işleri yapabildi”

“Ekonomik refahla birlikte aslında cinsiyet eşitliğinin de geleceğini düşünerek kadınların çalışma hayatına girmesine izin verildi” diyen Usar, bu izni vermenin, kadınların belirli mesleklere ulaşabilmesine olanak sağladığınıvurguladı. Kadınlar için eğitim fırsatlarının da bir miktar daha iyiye evrildiğini dile getiren Usar, kadınların sadece beyaz yakalı işleri yapabildiğini belirtti. “Memur oldular, öğretmen oldular, hemşire oldular. Ama demokrasinin bir gereği olan karar alma mekanizmalarına yeterince ulaşamadılar” şeklinde konuşan Usar, “kadınların çalışmaması halinde dünyanın ilerleyemeyeceğini anlaşıldı ve kadınlar çalışma hayatına girdi” dedi. Bu durumun demokratikleşme sürecinde yeterince ilerleme sağlamadığı farkedilince, 1990’lı yıllarda Birleşmiş Milletlerin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olunması, kadınların da toplumsal cinsiyet eşitliğinin gereği olarak karar alma mekanizmalarına ve siyasette bulunmaları gerektiğine dair birçok yayın yaptığını ifade eden Usar, o dönemlerde birçok sözleşmenin oluşturulduğu söyledi.

“Toplumumuz bu konuda 30 yıl geriden geliyor”

Usar, “İşte biz şu anda toplum olarak 1990’lardayız hala. Kadının sadece çalışmasının, demokratikleşme ve refah için yeterli olmadığını fark etti dünya 1990’larda” dedi. Usar, düşünsel olarak bizim ülkemizin 30 yıl geriden geldiğini dile getirdi. Tabii sadece refahın da demokratikleşme için yeterli olamayacağını kaydeden Usar, salt zenginliğin demokratikleşmeyi getirmediğini söyledi. Usar, “Arap ülkeleri zengin ülkeler örneğin. Hem demokratikleşmede hem de toplumsal cinsiyet eşitliğinde çok geriler. Dolayısıyla zenginlik ve refah demokrasinin göstergesi değildir. Hindistan’a bakalım; yoksul bir ülke ama demokratikleşme ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde Arap ülkelerinden çok daha ilerdedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde dünyada örnek olan ülkeler Kuzey Avrupa ve bazı Latin Amerika ülkeleridir. Bu ülkelerde siyasette kadın temsiliyeti yüzde 50 civarındadır.” dedi.

“CTP Kadın Örgütü, kadın hareketinde öncü rolü sürdürecek”

Bir toplumun yarısının temsiliyeti var ve diğer yarısının temsiliyeti yoksa ortada bir eşitlikten, demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığını ifade eden Usar, “CTP Kadın Örgütünün en önemli görevi bugüne kadar olduğu gibi kadın hareketinde öncü rolü sürdürmektir” dedi. “Hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliği için kadına siyasette yer açabilmenin yollarını aramaktır. Siyasetin erkeklere özgü bir alan olduğu algısını değiştirmek birincisidir, ikincisi de kadınların yetkinleşmesi, donanımlı olması için çalışmalar yapmaktır.” diyen Usar, sadece kadın olmaktan dolayı bir temsiliyeti de doğru bulmadıklarını kaydetti. Siyaseten güçlü kadınlar üretebilen bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyleyen Usar, “Çünkü biz kadın temsiliyetini diğer partiler gibi salt kadınların aday gösterilmesinden, kadın aday sayısının artırılmasından ibaret görmüyoruz” dedi. Usar, “CTP, sadece kadın seçmenden oy devşirmek için göstermelik olarak aday çıkaran partilere benzemez” dedi. Usar, “Gerçek anlamda siyaseten güçlü, karar alma mekanizmalarında bulunacak kadınları çoğaltmak için biz siyaset alanında mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde çok güçlü kadın örgütleri var”

Ülkemizde çok güçlü kadın örgütlerinin bulunduğunu, sivil toplumda örgütlenmiş kadın örgütlerinin olduğunu söyleyen Usar, bu örgütlerin çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kendileri CTP Kadın Örgütü olarak kitlesel bir mücadele sürdüreceklerini, ilerici kadın örgütleri ile dayanışma içinde olacaklarını ifade eden Usar, CTP ilkeleriyle yani eşitlik, adalet, barış ve demokrasiyle, daha yaygın ve daha kitlesel örgütlenme içerisine gireceklerini söyledi. CTP Kadın Örgütünün toplumsal cinsiyet eşitliği için kadın hareketinde görev yapma, rol üstlenme, öncü olma pozisyonu ve yükümlülüğünün olduğuna dikkat çeken Usar, aynı zamanda CTP’nin düşüncelerini insanlara ulaştırmak için de büyük bir çaba harcayacaklarını kaydetti. CTP’nin tek başına varlığının, kadınlarıyla, erkekleriyle ve gençleriyle birlikte bu toplum için çok önemli olduğunu ifade eden Usar, CTP’nin bu toplumun geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

“Toplumumuz var olma sorunu ve endişesi yaşıyor”

Toplumumuzun var olma sorunu ve endişesi yaşadığını kaydeden Usar, “Bizim çabamız Kıbrıslı Türklerin bu ada üzerinde mutlu, güvenli, eşit ve demokratik bir gelecek kurmaları içindir” dedi. CTP’nin bu mücadeleyi sürdürürken, kendini düşünerek, bencil, sorumsuz bir davranış içerisine girmediğini söyleyen Usar, “Hiçbir CTP’li kendini düşünen, bencil, sorumsuz tutum ve davranış içerisine girmez” şeklinde konuştu. Bundan sonra da bu şekilde davranmaya, sorumluluk bilinciyle ve toplumun genelinin çıkarlarını düşünerek hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Usar, CTP’nin bu ülkede çok zor zamanlar gördüğünü, bugün de bu zor zamanlarının içerisinde olunduğunu vurguladı. Usar, “Bu zorlukların üstesinden gelebilmek ve bu zorlukların insanlara umutsuzluk, yılgınlık aşılamasını önlemek için en güçlü parti CTP’dir” dedi.

“Ülkemizde kadına yüklenen roller var”

Ülkemizde geleneksel olarak kadına yüklenen bir takım rollerin olduğunu ifade eden Usar, bu rollerin aslında devletin de paylaşması gereken sorumluluklar olduğunu fakat devletin uzun yıllardır bu sorumluluklarını bir şekilde öncelik olarak görmemiş ya da ertelemiş olduğunu belirtti. “Kadınların geleneksel olarak üzerine yüklenen görevler, çocukları büyütmek, yaşlılara bakmak ve ev işleri yapmaktır” diyen Usar, ev içinde görünmeyen bir emeğin olduğunu söyledi. Bunun her zaman göz ardı edildiğini kaydeden Usar, “Kadının o emeği hiç yokmuş gibi ve kadın olmaktan dolayı bunu zaten yapmak zorunda olduğu algısı vardır. Bir kere bunun değişmesi lazım. Çocukların gidebileceği ücretsiz kreşleri artırmamız lazım. Kadına zaman bırakabilmemiz için aynı zamanda yaşlıların da en iyi şekilde bakılabileceği bakımevlerinin olması gerekmektedir” dedi.

“CTP sorumluluk alan ve iyi yöneten bir partidir”

“Bu ülke en büyük zararları, sorumsuz ve kötü iktidar dönemlerinde görmüştür” şeklinde konuşan Usar, “Kötü idareyi bu ülke yıllarca yaşadı ve gördü. CTP gerek muhalefette gerekse iktidarda olduğu her dönemde sorumluluk bilinci ile hareket etti, ülkeye iyi yöneten sorumlu parti oldu” dedi. CTP’nin 2018 yılında kurulan 15 aylık hükümetin en başından itibaren her anında gayet şeffaf ve dürüst davrandığını vurgulayan Usar, “Tufan Erhürman’ın da insan üstü gayretleriyle bu hükümet döneminde en iyi şekilde çalışmalarını yürütebilmek büyük çabalar sarf edilmiştir” dedi.

“Hükümet döneminde hep dürüst olduk”

“Hep söylediğimiz gibi bu hükümet döneminde dürüst olduk, şeffaf olduk, hep toplumun geleceğini düşündük. Toplumun kötü bir idareye maruz kalmaması için sorumluluk almaktan hiç bir zaman çekinmedik” diyen Usar, günün sonunda hükümetin bozulduğunu kaydetti. Usar, “Biz bu toplumun kötü idareden uzak, sorumlulukla davranan dürüst bir idare ile yönetilmesi için çalıştık” dedi. “Sürekli bozuldu, bozulacaktı söylentilerinden, cumhurbaşkanlığı seçimi senaryolarından kendimizi hep uzak tuttuk. Hükümet içinde de mecliste de görevlerimizi büyük bir sorumluluk ve ciddiyet ile yürüttük. CTP hükümet içinde hiçbir şekilde konsantrasyonunu başka konulara kaydırmadı. ” şeklinde konuştu.

“Yeni hükümet hızla kurulmalı”

CTP’nin hiçbir kararında, hiçbir uygulamasında, yolsuzluk ya da yanlı bir tutum olmadığını dile getiren Usar, toplumun genelini kucaklayan, her düşünceden den insana eşit davranan bir parti olduklarını kaydetti.” diyen Usar, bu hükümetin düşmesinin hem siyasi hem de ekonomik bedelleri olması kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yeni hükümetin hızla kurulması ve çalışmaya başlaması gerektiğini söyleyen Usar kurulacak hükümete de başarılar diledi.

“Yürüdükçe çoğalacağız, çoğaldıkça başaracağız”

“Bizim bu ülkede, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümle birlikte, gerçek anlamda eşit, gerçek anlamda demokratik, gerçek anlamda özgür, gerçek anlamda adil bir düzene ihtiyacımız var. Ya bu düzeni kurarız ya da bu toplumun bu sıkıntıları artarak yaşamasının önüne geçemeyiz” diyen Usar, toplumsal seferberlikle birlikte herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. CTP’nin mücadelesi kesintisizdir. Yürümeye devam edeceğiz. Yürüdükçe çoğalacağız, çoğaldıkça da başaracağız” diyerek sözlerine son verdi.

(Voice of the Island 2019)

Etiketler

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı