FeaturedKIBRIS

Antik Mağusa Vakfı’nın geliştirdiği proje için ilk adım atıldı

Antik Mağusa Vakfı’nın geliştirmiş olduğu proje ve TİKA’nın işbirliğinde Serdarlı Belediyesi bölgesindeki kadınların kooperatifleşmesi için ilk adım atıldı.

Antik Mağusa Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, “Gelenekler Girişimcilikle Buluşuyor”adlı projenin açılışı geçtiğimiz hafta sonu Serdarlı’da gerçekleştirildi.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı ve Milletvekili Resmiye Canaltay’ın yürüttüğü “Kadın Girişimciliğinin Geleneksel Sektördeki Etkinliğinin Artırılması Projesi” Antik Mağusa Vakfı ile Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Projede amaçlarının kad‎nlara, ekonomik bağ‎ms‎zl‎klar‎n‎ gelenek ve göreneklere dayal‎ bir girişimcilik alg‎s‎yla kazand‎rmak olduًunu belirten Canaltay, konuyla ilgili olarak yapt‎ً‎ aç‎klamada ‏unlar‎ kaydetti:

“Kad‎n emeğinin karş‎l‎ğ‎n‎ bulabileceği bir ekonomik yap‎ hayaliyle yola ç‎kt‎k. İlham kaynağ‎m‎z, Anavatan Türkiye’de kad‎n emeğine verilen değerin bir göstergesi olarak kad‎n kooperatifleri ve girişimlerinin desteklenmesi örnekleri oldu. Bu bağlamda TİKA’n‎n değerli başkan‎ P‎nar Han‎m ve ekibine vermiş olduklar‎ destek için Antik Mağusa Vakf‎ olarak teşekkür ediyoruz. Projede bizlere her türlü imkân‎ sağlayan Serdarl‎ Belediyesi’ne; eğitim partnerimiz Bahçeşehir K‎br‎s Üniversitesi’ne ve üniversitenin işletme yönetimi bölüm başkan‎ Yrd. Doç. Dr. Burak Erkut’a da teşekkür ediyorum. Ayr‎ca dün bizi yaln‎z b‎rakmayan desteklerini belirten GİGEM ve Sanayi Odas‎ yetkililerine de teşekkür ediyoruz.”

(TAK)

Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı