Ebru ÇorbacıSağlık

Anne, baba ve çocuk ilişkisinde dikkat edilmesi gerekenler

Anne-baba arasındaki ilişki çocuğu etkilemektedir.

Anne ve babanın çocuğa davranış şeklinin, çocuğun kişilik gelişimi ve karakter oluşumu
üzerinde etkisinin büyük olduğu gerçeği hepimiz tarafından bilinmektedir. Anne babanın
çocuğa davranış şeklinin yanı sıra eşlerin birbirleri ile aralarındaki ilişki de çocukları
etkilemektedir. Çocuklar anne ve babalarının davranışlarını bizim tahmin ettiğimizden daha
fazla dikkate almaktadır. Bu yüzden eşlerin ilişkilerini canlı tutmaya özen göstermeleri ve
evliliklerini saygı çerçevesinde yürütmeleri eş ilişkisinin kalitesi için olduğu kadar çocukların
sağlıklı gelişimi için de büyük önem taşımaktadır.

Ebeveynlerin aralarında çıkan bir tartışma esnasında birbirlerine gösterdikleri davranışlar çocukların gözünden kaçmaz

Anne ve babanın tartışma esnasında birbirlerine gösterdikleri tavır çocuk için çok önemlidir.
Çocuk aile içinde yaşanan tartışma sırasında ebeveynlerinin birbirlerine gösterdikleri tavırları örnek alır. Örnek aldığı tavırları kendi kurduğu ilişkilerinde uygulamayı dener.

Yaşanılan tartışmalar sırasında ebeveynlerin ses tonunun yükselmesi çocukları derinden üzer ve korkutur.

Eşlerin birbirlerine saygı göstermesi önemlidir

Ebeveynlerinin ilişkisini çok dikkatlice izleyen çocuk kendi ilişkilerini öğrendiği model
üzerinden kurmayı dener. Çocuk anne ve babasının ilişki şekline benzer şekilde etrafındaki
bireylerle ilişki kurmayı dener. Bu yüzden eşler arasında saygının ön planda olması çocuklar
açısından bir avantaj sayılmaktadır. Çocuk saygı duyulan bir evde kendini kabul edilmiş bir
birey olarak hisseder. Bunun yanında kurduğu ilişkilerde hem kendine hem de karşı tarafa
saygı göstermeyi öğrenecektir.

Hem eş ilişkisinde hem de çocukla olan ilişkide kaliteli zaman geçirmek önemlidir.

Evlilikte çiftlerin kaliteli zaman geçirmesinin eşlerin ilişkileri için ne kadar önemli olduğu
tartışılmaz. Şüphesiz çocukların da hem anne hem de babaları ile kaliteli zaman geçirmeye
ihtiyaçları vardır. Ebeveynleri ile kaliteli vakit geçiren çocukların ev ortamlarında diğer
çocuklara oranla daha az otorite sorunu bulunmaktadır. Zaman çok hızlı geçmekte ve çocuklar tahmin edildiğinden daha hızlı büyümektedir. Bu büyüme süresinde anne ve babaların ikisinin de eşit şekilde çocukları ile kaliteli vakit geçirmeleri çocukların gelişirken anne ve babalarının yanlarında olmaları çocukların bu günleri ve gelecekleri için önemli yararlar sağlamaktadır.

Çocuklarla geçirilen zamanın kaliteli olması çocuğa anne babası için ne kadar önemli ve değerli olduğunu hissedecektir.

Çocuğun hem annesi hem de babası tarafından eşit şekilde dinlenilmeye ve anlaşılmaya ihtiyacı vardır.

Çocukların hem anneleri hem de babaları tarafından dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Çocuğun
gün içinde yaşadığı problemleri, günlük yaşantısını veya çeşitli konular hakkındaki
düşüncelerini ebeveynlerine anlatmaya ihtiyacı vardır. Çocuk bahsi geçen konularda bir şeyler anlatmasa bile anne ve babaların çocuklarını bu konularda konuşmaya yüreklendirmeleri onların özel hayatları ile ilgilendiklerini belli etmeleri gerekmektedir.

Sınırlar ve kurallar konulurken ceza yöntemi etkili bir yöntem değildir

Çocukların kurallara ihtiyacı vardır. Çocukların içinde yaşadıkları dünyaya uyum
sağlayabilmek, iyi ilişkiler kurabilmek için kuralları anlamaya ihtiyacı vardır. Aile tarafından
konulan sınır ve kurallar çocukların onlardan ne beklenildiği, ne kadar ileri gidebileceklerini
bilme ihtiyaçlarına cevap olur. Sınır koymak, çocuğun kendisini iyi ve güvende hissederek
hareket edebileceği alanı belirlemeye yardımcı olan işaretleri çocuğa sunmaktır. Ancak
sınırlar ve kurallar konulurken ceza yöntemini kullanmak etkili bir yöntem değildir.
Ebeveynlerinin çocuğun olumsuz davranışlarının sonuçlarını ne olacağına yönelik çocukla
konuşması daha etkili bir yöntem olacaktır. Sınırlar konulurken anne ve babanın açık, net,
tutarlı ve sakin davranış sergilemeleri daha etkili olacaktır.

Öneriler;
 Çocuklarınızı kıyaslamayınız
 Çocuklarınızı koşullara bağlı sevmediğinizi onlara hissettiriniz
 Çocuklarınızın  olumlu davranışlarını dile getiriniz
 Çocuklarınızın düşünceleri hakkında bilgi edinmeyi ihmal etmeyiniz
 Çocuklarınıza özellikle davranışlarınızla örnek olmaya çalışınız

Uzm.Klinik-Adli Psk. Ebru ÇORBACI

Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı